Over toevoegingen

Welk nut hebben toevoegingen?

Toevoegingen zijn noodzakelijk voor het samenstellen van evenwichtig veevoeder.
Zij bevorderen de gezondheid van het dier en betekenen een bedrijfseconomisch voordeel voor de veehouder.
Meteen zorgen zij voor betaalbaar kwaliteitsvoedsel voor de consument.
Bovendien leveren zij een belangrijke bijdrage tot het terugdringen van de milieubelasting, veroorzaakt door mestoverschotten.

Groepen van toevoegingen

Hieronder vindt u de belangrijkste groepen van veevoedertoevoegingen in vogelvlucht:
Vitamines, provitamines en carotenoïden
zijn essentieel voor de groei, het herstel en het goed functioneren van het lichaam.
Aminozuren
zijn de belangrijkste bouwstenen van eiwitten en laten toe te werken met laag-eiwitvoeders.
Voederbespaarders
zorgen voor een betere benutting van het opgenomen voeder en meteen voor minder uistoot.
Probiotica
hebben een gunstige werking op de darmflora.
Enzymen
bevorderen de verteerbaarheid van bepaalde nutriënten en laten toe te werken met laag-fosfor-voeders.
Sporenelementen
bevorderen de goede werking van alle lichaamfuncties.
Antioxidantia
verhinderen het bederf van voederelementen.
Aroma's
bevorderen de smaak.
Bewaarstoffen
verlengen de houdbaarheid.
Technische hulpstoffen
verhogen de handelbaarheid.
Coccidiostatica
voorkomen besmettelijke ziekten.