Publicaties

Publicatie "Veevoedertoevoegingen in functie van mens, dier en milieu"

Frana ontwikkelde een publicatie over veevoedertoevoegingsmiddelen in functie van mens, dier en milieu. Klik hier om de meest recente versie te downloaden.

 

Ter informatie, voor onze leden:

1) Mededingingsrecht: GIDS van de Belgische Mededingingsautoriteit over Uitwisseling van informatie in ondernemingsverenigingen.

2) De deontologische code van Frana.